Logo

Bất động sản hiện có

...
Frasers Property Việt Nam

FRASERS CENTREPOINT LIMITED (FCL)Frasers Property tiền thân là công ty Cold Storage Limited, được thành lập năm 1963. Phát triển bất động sản đầu tiên vào năm 1980 với tòa nhà Th...

Tìm hiểu thêm