Logo

Danh sách khu công nghiệp Miền Bắc

image

Tìm khu công nghiệp phù hợp với quý khách

Mỗi khu công nghiệp đều có những chính sách, ngành nghề, ưu đãi khác nhau phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng

Khu công nghiệp Nam Đình Vũ

Khu công nghiệp Nam Đình Vũ

Địa chỉ : Thành phố Hải Phòng Quận Hải An
Diện tích : 1329ha
Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh

Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh

Địa chỉ : Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du
Diện tích : ha
Khu công nghiệp Yên Bình

Khu công nghiệp Yên Bình

Địa chỉ : Tỉnh Thái Nguyên Thị xã Phổ Yên
Diện tích : 400ha
Khu công nghiệp Deep C Hải Phòng II

Khu công nghiệp Deep C Hải Phòng II

Địa chỉ : Thành phố Hải Phòng Quận Hải An
Diện tích : 654ha
Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore Bắc Ninh (VSIP Bắc Ninh)

Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore Bắc Ninh (VSIP Bắc Ninh)

Địa chỉ : Tỉnh Bắc Ninh Thị xã Từ Sơn
Diện tích : 500ha
Khu công nghiệp Yên Phong 1

Khu công nghiệp Yên Phong 1

Địa chỉ : Tỉnh Bắc Ninh Huyện Yên Phong
Diện tích : 658ha
Khu công nghiệp Nam Sơn-Hạp Lĩnh

Khu công nghiệp Nam Sơn-Hạp Lĩnh

Địa chỉ : Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du
Diện tích : 307ha
Khu công nghiệp Hạ Vàng

Khu công nghiệp Hạ Vàng

Địa chỉ : Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Can Lộc
Diện tích : 300ha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 14