Logo

Danh sách khu công nghiệp Miền Trung

image

Tìm khu công nghiệp phù hợp với quý khách

Mỗi khu công nghiệp đều có những chính sách, ngành nghề, ưu đãi khác nhau phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng

Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu

Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu

Địa chỉ : Tỉnh Quảng Bình Huyện Quảng Ninh
Diện tích : 300ha
Khu công nghiệp Lý Trạch

Khu công nghiệp Lý Trạch

Địa chỉ : Tỉnh Quảng Bình Huyện Bố Trạch
Diện tích : 250ha
Khu công nghiệp Phú Tài

Khu công nghiệp Phú Tài

Địa chỉ : Tỉnh Bình Định Thành phố Quy Nhơn
Diện tích : 338ha
Khu công nghiệp Long Mỹ

Khu công nghiệp Long Mỹ

Địa chỉ : Tỉnh Bình Định Thành phố Quy Nhơn
Diện tích : 210ha
Khu công nghiệp Nhơn Hoà

Khu công nghiệp Nhơn Hoà

Địa chỉ : Tỉnh Bình Định Thị xã An Nhơn
Diện tích : 272ha
Khu công nghiệp Hoà Hội

Khu công nghiệp Hoà Hội

Địa chỉ : Tỉnh Bình Định Huyện Phù Cát
Diện tích : 265ha
Khu công nghiệp Nhơn Hội A

Khu công nghiệp Nhơn Hội A

Địa chỉ : Tỉnh Bình Định
Diện tích : 603ha
Khu công nghiệp Hoà Hiệp

Khu công nghiệp Hoà Hiệp

Địa chỉ : Tỉnh Phú Yên Thị xã Đông Hòa
Diện tích : 221ha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15