Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Thuận An, Bình Dương

 • Diện tích : 46.1 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Giày

  - Sắt thép

  - Kho bãi

  - Gỗ

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp