Cụm công nghiệp Bắc Tuy Phong

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Tuy Phong, Bình Thuận

 • Diện tích : 17.84 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  Là cụm công nghiệp tập trung, đa ngành được hình thành nhằm thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngoài tỉnh đầu tư, tạo việc làm cho lao động địa phương. 

  Lĩnh vực, ngành nghề khuyến khích đầu tư

  - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong làng nghề, khu dân cư, đô thị và các cơ sở sản xuất khác cần di dời vào cụm công nghiệp. 

  - Sản xuất sản phẩm phục vụ nông nghiệp, nông thôn; chế biến nông, lâm, thủy sản; dụng cụ thể dục, thể thao; cơ khí; thiết bị điện, điện tử; trang thiết bị y tế; công nghiệp hỗ trợ; dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp.

  - Sản xuất các sản phẩm xuất khẩu, tiêu dùng, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, lao động ở địa phương.

  - Các ngành nghề, sản phẩm có thế mạnh của địa phương phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh và đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp