Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Củ Chi, Hồ Chí Minh

 • Diện tích : 75 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Chế biến nông sản, thực phẩm

  - Công nghiệp dệt may - da giày (không có nhuộm, thuộc da trong cụm)

  - Sản xuất cao su kỹ thuật, nhựa kỹ thuật

  - Cơ khí chế tạo máy, khuôn mẫu

  - Điện tử - công nghệ thông tin

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp