Cụm công nghiệp Bến Kéo

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Hòa Thành, Tây Ninh

  • Diện tích : 33.88 ha

  • Ngành nghề thu hút :
    Đa ngành nghề

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp