Cụm công nghiệp chế biến cao su Gia Huynh

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Tánh Linh, Bình Thuận

  • Diện tích : 36 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    - Chế biến mủ cao su

    - Chế biến thành phẩm

    - Chế biến gỗ cao su thành đồ gia dụng cao cấp

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp