Cụm công nghiệp Đức Hòa Hạ

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Đức Hòa, Long An

 • Diện tích : 74.16 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Các loại hình sản xuất công nghiệp ít ô nhiễm

  - Công nghiệp kỹ thuật cao

  - Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm;

  - Các ngành công nghiệp khác như dệt kim, gia công cơ khí

  - Nhà kho, nhà trưng bày sản phẩm

  - May mặc, gia công giày thể thao, 

  - Sản xuất bao PP từ hạt nhựa; 

  - Sản xuất nước giải khát, chế biến lương thực thực phẩm

  - Sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử,...

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp