Cụm công nghiệp gạch ngói Sông Phan

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Hàm Tân, Bình Thuận

 • Diện tích : 30 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; 

  - Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm; 

  - Sản xuất vật liệu xây dựng, gốm đỏ; 

  - Sửa chữa và gia công cơ khí.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp