Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Gò Công Đông, Tiền Giang

 • Diện tích : 50 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Khu A và B sẽ tập trung vào nhóm ngành công nghiệp nặng

  • Nhóm ngành công nghiệp cơ khí – lắp ráp
  • Nhóm ngành sản xuất gỗ
  • Nhóm ngành công nghiệp cao su (không chế biến mủ) và các sản phẩm từ plastic
  • Nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng
  • Nhóm ngành sản xuất vật liệu mới, sợi thuỷ tinh

  - Khu C và D sẽ tập trung các nhóm ngành công nghiệp nhẹ

  • Nhóm ngành sản xuất thiết bị hàng gia dụng (không thu hút ngành thuộc da)
  • Nhóm ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản
  • Nhóm ngành điện tử – điện lạnh
  • Nhóm ngành sản xuất dược phẩm, hoá dược, mỹ phẩm và thiết bị y tế

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp