Cụm công nghiệp gỗ Tân Hòa

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Biên Hòa, Đồng Nai

  • Diện tích : 40 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Chế biến tinh bột sắn, chế biến gỗ và các ngành tiểu thủ công nghiệp

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp