Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Biên Hòa, Đồng Nai

  • Diện tích : 54.83 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Các ngành công nghiệp gốm

Bất động sản trong khu công nghiệp