Cụm công nghiệp Gốm sứ Tân Thành

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Tân Uyên, Bình Dương

  • Diện tích : Đang cập nhật

  • Ngành nghề thu hút :

    Sản phẩm gốm sứ

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp