Cụm công nghiệp gốm Tân Hạnh

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Biên Hòa, Đồng Nai

  • Diện tích : ha

  • Ngành nghề thu hút :

Bất động sản trong khu công nghiệp