Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Đồng Phú, Bình Phước

 • Diện tích : 10 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  Chế biến nông, lâm sản

  Sản xuất thực phẩm

  Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

  Sản xuất hàng tiêu dùng

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp