Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Bắc Bình, Bình Thuận

 • Diện tích : 50 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  Chế biến gỗ

  Xay xát lương thực

  Chế biến nông sản

  Chế biến thức ăn gia súc

  Sản xuất vật liệu xây dựng

  Cơ sở hàn tiện

  Sản xuất nông cụ cầm tay

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp