Cụm công nghiệp Hầm Sỏi - Võ Xu

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Đức Linh, Bình Thuận

  • Diện tích : 25.3 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Chế biến nông lâm sản, sản xuất các sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động như: gạch không nung, bê tông đúc sẵn…, may mặc, giày da, sản xuất phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp nông thôn.  

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp