Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Trảng Bom, Đồng Nai

  • Diện tích : 53.08 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Sản xuất gạch đất sét nung Tuynel; 

    Sản xuất, chế biến sản phẩm từ gỗ; 

    Sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông

Bất động sản trong khu công nghiệp