Cụm công nghiệp Hóa chất Thạch Tân

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Tân Phước, Tiền Giang

  • Diện tích : Đang cập nhật

  • Ngành nghề thu hút :

    Hóa chất công nghiệp

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp