Cụm công nghiệp Hoàng Hương

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Tân Thạnh, Long An

 • Diện tích : 13.05 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  Gia công xay xát lương thực; 

  Dệt bao bì; 

  Sản xuất nước uống đóng chai; 

  Chế biến thực phẩm; 

  Công nghiệp dệt (không có nhuộm), 

  May mặc; 

  Da giày xuất khẩu; 

  Sản xuất gạch, ngói xây dựng; 

  Tái chế Phế liệu ngành nhựa ; 

  Sản xuất phân bón vi sinh

  Chế biến gỗ

  Sản xuất Gốm sứ

  Kho tàng, bến bãi

  Và các ngành nghề không ô nhiễm khác.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp