Cụm công nghiệp Hưng Thịnh

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Trảng Bom, Đồng Nai

 • Diện tích : 32.4769 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Chế biến nông sản, 

  - Chế biến lương thực thực phẩm, 

  - Chế biến lâm sản, cưa xẻ gỗ, mộc dân dụng và xuất khẩu, 

  - Lắp ráp chế tạo máy và phụ tùng…

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp