Cụm công nghiệp Kiến Thành

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Cần Đước, Long An

 • Diện tích : 29.2765 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghiệp chế biến

  - Cơ khí

  - Hóa chất

  - Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

  - Vật liệu xây dựng

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp