Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Tánh Linh, Bình Thuận

 • Diện tích : 19 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Gia công mỹ nghệ (gỗ, tre, lá buông); 

  - Gia công cơ khí (sản xuất cửa sắt, cửa nhôm, tôn, xà gồ); 

  - Chế biến hàng nông sản, lâm sản; gia công may mặc; 

  - Sản xuất gạch không nung

  - Các ngành nghề khác phù hợp sử dụng nguồn nguyên liệu và lao động tại địa phương…

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp