Cụm công nghiệp Láng Le – Bàu Cò

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Bình Chánh, Hồ Chí Minh

  • Diện tích : 89 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Cụm đa ngành và công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp