Cụm công nghiệp Long Định

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Cần Đước, Long An

  • Diện tích : ha

  • Ngành nghề thu hút :

Bất động sản trong khu công nghiệp