Cụm công nghiệp Long Định

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Cần Đước, Long An

 • Diện tích : Đang cập nhật

 • Ngành nghề thu hút :

  - Thực phẩm

  - Điện, điện tử 

  - Cơ khí

  - Dược phẩm

  - Hàng tiêu dùng

  - Vật liệu xây dựng

  Các ngành công nghiệp hỗ trợ khác

Bất động sản trong khu công nghiệp