Cụm công nghiệp Nghị Đức

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Tánh Linh, Bình Thuận

 • Diện tích : 10 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Chế biến các mặt hàng nông lâm sản; 

  - Chế biến mủ cao su;

  - Sửa chữa và gia công cơ khí

  - May mặc, sản xuất giày da và túi xách (không có công đoạn thuộc da trong công đoạn sản xuất)  

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp