Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Hóc Môn, Hồ Chí Minh

  • Diện tích : 54.02 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Cụm đa ngành và công nghiệp hỗ trợ không gây ô nhiễm môi trường.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp