Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Đức Hòa, Long An

  • Diện tích : 54 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Các sản phẩm nhựa dân dụng cao cấp

    Các sản phẩm bao bì hiện đại 2 - 3 lớp

Bất động sản trong khu công nghiệp