Cụm công nghiệp Phạm Văn Cội

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Củ Chi, Hồ Chí Minh

  • Diện tích : 75 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    - Chế biến thức ăn gia súc

    - Chế biến thực phẩm

    - Cơ khí nông nghiệp


Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp