Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

 • Diện tích : 21.2 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  May mặc

  Chế biến nông lâm sản

  Gia công cơ khí

  Các ngành công nghiệp khác không gây ô nhiễm môi trường

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp