Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Bù Gia Mập, Bình Phước

  • Diện tích : 45 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Các cụm chế biến nông, lâm sản và sản xuất vật liệu xây dựng, gắn với khu xử lý nước thải tập trung

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp