Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Nhơn Trạch, Đồng Nai

  • Diện tích : 87.3128 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    - Ngành công nghiệp nhẹ, ít gây ô nhiễm môi trường; 

    - Sản xuất hàng tiêu dùng, mộc xuất khẩu, chế biến nông, lâm, thủy sản, như sản xuất bún phở, giày da, cơ khí… 

    - Ngành nghề truyền thống.

Bất động sản trong khu công nghiệp