Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Chơn Thành, Bình Phước

  • Diện tích : 10 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Chế biến gỗ và các sản phẩm ngành gỗ

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp