Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Long Thành, Đồng Nai

 • Diện tích : 50.9 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghiệp kỹ thuật cao

  - Công nghiệp sạch, ít sử dụng lao động, không sử dụng nước phục vụ sản xuất

  - Công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường

  - Công nghiệp điện - điện tử

  - Công nghiệp chế tạo ô tô

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp