Cụm công nghiệp Tam Phước 2

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Long Điền, Vũng Tàu

 • Diện tích : 45 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  + Chế biến lương thực thực phẩm'
  + Công nghiệp gia công và lắp ráp cơ khí
  + Công nghiệp nhẹ (Dệt, may mặc, giầy da, văn phòng phẩm) ;
  + Ngày sản xuất vật liệu xây dựng (Sản phẩm gỗ, đá mỹ nghệ)
  + Và một số ngành khác không ô nhiễm và độc hại nặng.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp