Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : TP Tây Ninh, Tây Ninh

  • Diện tích : 97.57 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Đa ngành nghề

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp