Cụm công nghiệp Tân Bình 1

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : La Gi, Bình Thuận

  • Diện tích : 50.01 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    + Các ngành nghề chế biến thủy hải sản các loại (nước mắm, nước chấm, bột cá, cá sấy, chế biến thủy hải sản đông lạnh,…)

    + Các ngành công nghiệp phục vụ nông lâm ngư nghiệp (Phân bón, thức ăn gia súc, nước đá, ngư cụ, …)


Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp