Cụm công nghiệp Tân Đông Hiệp

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Dĩ An, Bình Dương

  • Diện tích : 57.997 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    - Sản xuất phụ tùng, linh kiện cho xe đạp, xe ô tô

    - Gia công giày xuất khẩu

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp