Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Tân Uyên, Bình Dương

  • Diện tích : 96.79 ha

  • Ngành nghề thu hút :

Bất động sản trong khu công nghiệp