Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Tân Uyên, Bình Dương

 • Diện tích : 96.79 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Sản xuất các loại sản phẩm, linh kiện điện tử.

  - Công nghiệp cơ khi: sản xuất sản phẩm ngũ kim (có làm sạch bề mặt, Xi mạ), các sản phẩm cơ khi phục vụ ngành gỗ,...

  - Sản xuất các sản phẩm nhựa, bao bì nhựa,...

  - Sản xuất bao bì carton các loại,...

  - Sản xuất sơn, nhựa cây, dung môi, vemi và các phụ gia ngành sơn,...

  - Các ngành công nghiệp khác như: thủ công mỹ nghệ, đá hoa cương,...

  - Sản xuất đồ gỗ gia dụng và sản xuất linh kiện ngũ kim và sản phẩm cơ khí phục vụ cho ngành gỗ.

Bất động sản trong khu công nghiệp