Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Tân Uyên, Bình Dương

 • Diện tích : 96.79 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Sản xuất các loại sản phẩm, linh kiện điện tử.

  - Công nghiệp cơ khi: sản xuất sản phẩm ngũ kim (có làm sạch bề mặt, Xi mạ), các sản phẩm cơ khi phục vụ ngành gỗ,...

  - Sản xuất các sản phẩm nhựa, bao bì nhựa,...

  - Sản xuất bao bì carton các loại,...

  - Sản xuất sơn, nhựa cây, dung môi, vemi và các phụ gia ngành sơn,...

  - Các ngành công nghiệp khác như: thủ công mỹ nghệ, đá hoa cương,...

  - Sản xuất đồ gỗ gia dụng và sản xuất linh kiện ngũ kim và sản phẩm cơ khí phục vụ cho ngành gỗ.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp