Cụm Công Nghiệp Tân Mỹ Chánh

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Mỹ Tho, Tiền Giang

  • Diện tích : 23.571 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Chế biến hàng nông sản xuất khẩu; chế biến thủy, hải sản xuất khẩu; đan len xuất khẩu, in ấn, sản xuất vỏ lon đựng thức ăn.=

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp