Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Đồng Phú, Bình Phước

 • Diện tích : 56.3 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Sản xuất vật liệu xây dựng;

  - Sản xuất điện, nước;

  - Lĩnh vực sản xuất hóa chất;

  - Sản xuất hàng tiêu dùng; 

  - Sản xuất đồ uống, giải khát;

  - Sản xuất hàng may mặc;

  - Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ;

  - Lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, bảo vệ môi trường sinh thái;...

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp