Cụm công nghiệp An Thạnh

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Cái Bè, Tiền Giang

 • Diện tích : 34.64 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  Xay xát, lau bóng gạo; 

  Kho lưu trữ lúa gạo và hàng hóa; 

  Chế biến thực phẩm, đồ uống; 

  Cơ khí nông nghiệp; công nghệ sinh học; 

  Vật liệu xây dựng; công nghiệp hỗ trợ

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp