Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Hớn Quản, Bình Phước

 • Diện tích : 20 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  Cụm chế biến nông sản

  Sản xuất thực phẩm

  Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

  Sản xuất hàng tiêu dùng

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp