Cụm công nghiệp Thanh Điền

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Châu Thành, Tây Ninh

  • Diện tích : 50.16 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Đa ngành nghề

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp