Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Cai Lậy, Tiền Giang

  • Diện tích : 50 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Xay xát, lau bóng gạo, chế biến lương thực, thức ăn gia súc, phân bón, (trong đó 90% cho làm gạo xuất khẩu, 10% cho ngành nghề khác).

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp