Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Bù Đốp, Bình Phước

  • Diện tích : 17 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn; 

    Chế biến nông, lâm sản và sản xuất hàng tiêu dùng

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp