Cụm công nghiệp Thống Nhất

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Bù Đăng, Bình Phước

 • Diện tích : 32.53 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  + Sản xuất sản phẩm, phụ tùng , lắp ráp

  + Sửa chữa máy móc

  + Thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp

  + Chế biến nông sản

  + Sản xuất thực phẩm

  + Sản xuất hàng tiêu dùng

   

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp