Cụm công nghiệp Tóc Tiên

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Phú Mỹ, Vũng Tàu

 • Diện tích : 35.92 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; 

  - Sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ; 

  - Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn; 

  - Sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ…

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp