Cụm công nghiệp Tóc Tiên 2

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Phú Mỹ, Vũng Tàu

  • Diện tích : 31.6 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    - Sản xuất, lắp ráp các sản phẩm cơ khí, điện tử, đồ chơi.

    - Các xí nghiệp may mặc, giày da (không thuộc da).

    - Chế biến sản xuất các mặt hàng nông- lâm sản.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp